HELETEE

CAPEX PROJEKTIDE TERVIKNÕUSTAMINE

Toetame suuremahuliste investeeringutega seotud ehitus- ja arendusprojektide juhtimist pakkudes terviklikku õigusalast tuge projekti kontseptsioonifaasist kuni lõpliku teostuseni.

Aitame luua teostatava projekti elluviimisplaani hinnates õiguslikke riske kõikides projekti etappides ning leides nende pinnalt sobivad õiguslikud lahendused tööjaotusele ja alltöövõttude korraldusele.

Toetame lepingulistel läbirääkimistel sh koostame kõik lepingu dokumendid ning teostame täiemahulist lepingu- ja nõuetehaldust projekti vältel. 

Omame kogemust FIDIC lepingute alusel teostatavate ehitustöövõttudega sh ulatuslike eritingimuste väljatöötamisel.