HELETEE

LEPINGUÕIGUS
JA
TEHINGUTE NÕUSTAMINE

Nõustame teid kõikides lepingulistes küsimustes. Koostame teile sobivad lepingud. Hindame teie lepingupartneri ettepanekuid lepingutingimuste osas ning teeme teile sobivaid kohandusi.

Tagame lepingute sõlmimise adekvaatsete ja teie profiili ning riskitaluvusega vastavuses olevate tingimustega. Kanname hoolt, et oleksite teadlikud kõikidest teie ning teie lepingupartneri tegelikest õigustest ja kohustustest.